INKUBATOR INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII DLA e-MEDYCYNYmamy
67
zgłoszonych
pomysłów
KLASTER
TELEKIGMED

Dowiedz się
więcej »

Fakty i Liczby

Ostatnia spółka KIGMED założona!


Edu4Med Sp. z o.o.
Kursy e-lerningowe z zakresu obsługi urządzeń medycznych, procedur i systemów informatycznych dla medycyny.
Pomysłodawcą jest Pani Małgorzata Łazińska

Pomysł Edu4Med polega na to stworzeniu i rozwoju kursów e-learningowych dotyczących użytkowania aparatury medycznej w przychodniach, szpitalach, uczelniach medycznych a także platformy elektronicznej służącej oferowaniu do sprzedaży oraz udostępnianiu tych kursów.

Zgodnie z wytycznymi PARP zawartymi w umowie na realizację Projektu, jak i uchwałą Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej z dnia 13 grudnia 2012 r. KIG posiada 49% udziałów w spółce

Dane kontaktowe:
Małgorzata Łazińska
Prezes Zarządu Edu4Med Sp. z o.o.
tel. 500 098 579; e-mail: m.lazinska@technikadlazdrowia.pl

Mamy już 7 spółek KIGMED.eu


Nefrologin Sp. z o.o.
Ambulatoryjne monitorowanie stanu nawodnienia pacjenta dializowanego AQUA BALANCE.
Pomysłodawcą jest Pani Teresa Dryl – Rydzyńska

AQUA BALANCE ma na celu poprawę kontroli wolemii u osób dializowanych. Poprawa stanu nawodnienia pacjentów dializowanych ma na celu: obniżenie śmiertelności chorych dializowanych, lepszą współpracę chorego w zakresie realizacji zaleceń lekarskich, ograniczenie liczby i kosztów hospitalizacji z powodu leczenia powikłań dializoterapii oraz oprawę skuteczności farmakoterapii w leczeniu nadciśnienia.

Usługa skierowana jest do podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie hemodializy i dializy otrzewnowej.

Zgodnie z wytycznymi PARP zawartymi w umowie na realizację Projektu, jak i uchwałą Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej z dnia 13 grudnia 2012 r. KIG posiada 49% udziałów w spółce

Dane kontaktowe:
Pani Milena Kalida
Prezes Zarządu Nefrologin Sp. z o.o.
e-mail: milena.kalida@nefrologin.pl


Abacus Med. Sp. z o.o.
Bezinwazyjna analiza stopnia zakażenia HCV.
Pomysłodawcą projektu jest Pan Bogdan Jerzy Lis

W ramach działalności spółki będzie oferowane urządzenie elektroniczne będące telemetrycznym testem do szybkiego oznaczania stopnia rozwoju HCV, rejestrowania, przesyłania i przechowywania w chmurze danych o chorym.

Zgodnie z wytycznymi PARP zawartymi w umowie na realizację Projektu, jak i uchwałą Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej z dnia 13 grudnia 2012 r. KIG posiada 49% udziałów w spółce

Dane kontaktowe:
Pan Bogdan Jerzy Lis
Prezes Zarządu Abacus Med. Sp. z o.o.
tel: 512 040 051, e-mail: bgtrend@wp.pl

Piąta spółka KIGMED – powołana!


eMedicina Polska Sp. z o.o. to telemedyczny system wspierania opieki medycznej w ramach telerehabilitacji kardiologicznej i teleKTG.
Pomysłodawcą projektu jest Pan Jacek Gawryszewski.

Zaproponowane rozwiązanie dotyczy integracji systemów opieki nad pacjentami po hospitalizacji kardiologicznej a zespołem diagnostyczno-terapeutycznym w specjalistycznej placówce służby zdrowia. Pomysłodawca dostarczy i zorganizuje telemedyczny system łączący te dwa oddzielne podmioty w jedną całość organizacyjną, co umożliwi takie usługi jak: telekonsultacje, telemonitoring, telerehabilitację, teleopiekę domową, teleedukację oraz działania interdyscyplinarne. Drugim elementem rozwiązania będzie zdalna opieka nad kobietami w ciąży – opierająca się na podobnym systemie telemedycyny, przy czym element monitoringu będzie dotyczył wykonywania KTG.

Zgodnie z wytycznymi PARP zawartymi w umowie na realizację Projektu, jak i uchwałą Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej z dnia 13 grudnia 2012 r. KIG posiada 49% udziałów w spółce.

Dane kontaktowe:
Pan Jacek Gawryszewski
Prezes Zarządu eMedicina Polska Sp. z o.o.
tel: 600 206 150, e-mail: jacek@gawryszewski.com

Kolejne wejścia kapitałowe: Medgenetix Sp. z o.o. i Genomix Sp. z o.o.


Medgenetix sp. z o.o. - Usługi z zakresu genetyki medycznej w oparciu o know-how CBDNA świadczone dla instytucji służby zdrowia.
Pomysłodawcą projektu jest Pan Jacek Wojciechowicz.

Zaproponowane rozwiązanie dotyczy badań w zakresie identyfikacji mikroorganizmów metodami biologii molekularnej, mutacji genetycznych związanych z określoną jednostką chorobową, predyspozycji genetycznych do chorób 'cywilizacyjnych' oraz pokrewieństwa (ustalenie ojcostwa, badania genealogiczne). Oprócz działalności usługowej, nowa spółka będzie również realizować projekty B+R w kierunku profilowania genetycznego dla profilaktyki chorób i medycyny spersonalizowanej, określenia szerokiego panelu mutacji somatycznych oraz doboru odpowiedniej terapii celowanej. Na potrzeby realizacji projektu i działania nowej spółki zostanie utworzona platforma IT, która umożliwi udostępnienie wyników badań on-line dla współpracujących jednostek służby zdrowia, wymianę doświadczeń pomiędzy lekarzami oraz dostęp do materiałów naukowych i publikacji dotyczących terapii celowanych. Szansą biznesową powyższego przedsięwzięcia jest przede wszystkim postawienie na stworzenie wysokiej jakości zaplecza merytorycznego (ludzie, know-how oraz sprzęt) tak by osiągnąć w przyszłości istotną przewagę konkurencyjną na rynku – wykorzystując tzw. strategię „bycia pierwszym na rynku”.

Zgodnie z wytycznymi PARP zawartymi w umowie na realizację Projektu, jak i uchwałą Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej z dnia 13 grudnia 2012 r. KIG posiada 30% udziałów w spółce.

Dane kontaktowe:
Pan Jacek Wojciechowicz
Prezes Zarządu Medgenetix Sp. z o.o.
tel: 501 403 577, e-mail: j.wojciechowicz@cbdna.pl


Genomix sp. z o.o. - Sprzedaż testów DNA skierowanych bezpośrednio do konsumentów za pośrednictwem aptek
Pomysłodawcami projektu są Pan Michał Kaszuba i Pan Jacek Wojciechowicz.

W ramach pomysłu przewiduje się sprzedaż testów genetycznych poprzez sieć aptek. Testy po zakupieniu i pobraniu materiału genetycznego będą przesłane do laboratorium. Rozwiązanie dotyczy sprzedaży testów genetycznych oraz ich identyfikacji i interpretacji, wraz z usługami telemedycznymi świadczonymi poprzez specjalną platformę.

Zgodnie z wytycznymi PARP zawartymi w umowie na realizację Projektu, jak i uchwałą Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej z dnia 13 grudnia 2012 r. KIG posiada 30% udziałów w spółce.

Dane kontaktowe:
Pan Jacek Wojciechowicz
Prezes Zarządu Genomix Sp. z o.o.
tel: 501 403 577, e-mail: j.wojciechowicz@cbdna.pl

Mamy kolejną spółkę KIGMED.
M.Mobile Research - innowacyjne podejście do badań rynkowych.


Oferta tradycyjnych badań rynkowych w środowisku medycznym już niebawem zostanie poszerzona o nowoczesne rozwiązanie, niedostępne dotychczas w Polsce – badania mobilne.

"Badania mobilne to nowy trend w prowadzeniu badań rynkowych, stosowany z powodzeniem w krajach zachodnich. Dzięki wykorzystaniu internetu mobilnego umożliwimy polskim firmom zdobywanie informacji od respondentów w dowolnym czasie i miejscu" – mówi Marek Rżewski, pomysłodawca M.Mobile Research.

M. Mobile Research Sp. z o.o. zbuduje system badawczy oparty na rozwiązaniach mobilnych adresowanych do środowiska medycznego oraz pacjentów. Oferta skierowana będzie do wszystkich podmiotów, które są zainteresowane pozyskaniem informacji o rynku medycznym lub skorzystaniem z rozwiązań technologicznych umożliwiających takie badania. Innowacyjność systemu bazować będzie na wielokanałowym i prostym dostępie do platformy badawczej. Rozwiązania M.Mobile Research wypełnią istniejącą lukę w obszarze badań mobilnych w środowisku medycznym.

Prezesem Zarządu M.Mobile Research Sp. z o.o. jest Marek Rżewski związany z branżą medyczną od niemal 10-ciu lat. Pracując dla światowych liderów rynku farmaceutycznego i sprzętu medycznego, zdobył doświadczenie managerskie w obszarach sprzedaży, marketingu oraz informacji medycznej. Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ukończył także studia ekonomiczne na Uniwersytecie Łódzkim.

Zgodnie z wytycznymi PARP zawartymi w umowie na realizację Projektu, jak i uchwałą Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej z dnia 21 czerwca br. KIG posiada 30% udziałów w spółce.

Dane kontaktowe:
Pan Marek Rżewski
Prezes Zarządu M. Mobile Research Sp. z o.o.
Tel: 691 433 037, e-mail: marekrzewski@gmail.com

MedGo - pierwsza firma telemedyczna


Z radością informujemy, że z dniem 28 lutego 2012 r. rozpoczęła swoją działalność spółka MedGo - pierwsza firma powołana w ramach realizacji projektu KIGMED.eu - inkubator innowacyjnych technologii dla e-medycyny (www.kigmed.eu), którego głównym celem jest poprawa dostępu i jakości świadczeń do usług medycznych poprzez wzrost liczby nowopowstałych firm działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania i zajmujących się rozwojem sektora medycyny, ze szczególnym uwzględnieniem e-medycyny, telediagnostyki i technologii medycznych.

Ideą nowo powołanej Spółki z o.o. MedGo, jest stworzenie platformy umożliwiającej zbieranie danych o trybie życia klientów i kształtowania jego jakości. W ramach platformy powstaną społeczności osób chcących żyć zdrowo oraz osób, które są w obszarze ryzyka chorób serca i krążenia a monitoring kardiologiczny odgrywa u nich istotną rolę.

Zgodnie z wytycznymi PARP zawartymi w umowie na realizację Projektu, jak i uchwałą Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej z dnia 23 lutego br. KIG posiada 30% udziałów w spółce.

Prezentacja Medgo   PDF, 575KB

Oferta Medgo   PDF, 307KB

MEDGO Sp. z o.o. www.medgo.pl

Tomasz Dziobiak - Prezes Zarządu
tel: +48 533 950 170
tomasz.dziobiak@medgo.pl

Anna Koral - Kierownik Sprzedaży
tel: +48 531 950 155
anna.koral@medgo.pl

Paulina Magierska - Kierownik Marketingu
tel: +48 531 950 178
paulina.magierska@medgo.pl


Loga UE i KIG
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionelnego.
Oś priorytetowa: Kapitał dla innowacji, Działanie 3.1: Inicjowanie działalności innowacyjnej