INKUBATOR INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII DLA e-MEDYCYNYmamy
67
zgłoszonych
pomysłów
KLASTER
TELEKIGMED

Dowiedz się
więcej »

Konferencje i seminaria


MEDGO Sp. z o.o. oraz Krajowa Izba Gospodarcza zapraszają na warsztaty telemedyczne 29 października 2013 r. w godz. 11:00 – 15:00 siedziba Krajowej Izby Gospodarczej, Warszawa ul. Trębacka 4, sala nr 31 (parter)


Krajowa Izba Gospodarcza od kilku lat wspiera wdrażanie innowacyjnych technik informatycznych w sferze ochrony zdrowia. W tym celu w 2010 roku został założony Klaster Telemedyczny TELEKIGMED, którego głównym celem jest zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej a tym samym do poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego.

Pierwszym etapem działalności Klastra była realizacja projektu „KIGMED.eu – Inkubator innowacyjnych technologii dla e-medycyny” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej. Głównym celem działalności Inkubatora jest poprawa dostępu i jakości świadczeń do usług medycznych poprzez wzrost liczby firm działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania i zajmujących się rozwojem sektora usług medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem: e-medycyny.

Pierwszą spółką, powołaną w ramach inkubatora KIGMED jest MEDGO – Platforma telemedyczna, dzięki której przełamywane są bariery geograficzne w dostępie do konsultacji medycznych co w praktyce oznacza, że w każdym momencie, z każdego miejsca na Świecie można skontaktować się ze specjalistami najwyższej klasy.

Realizując główne cele Klastra Telemedycznego "TELEKIGMED" MEDGO zaprasza na:

II WARSZTATY TELEMEDYCZNE


Cele warsztatów:
  • Szkolenie i prezentacja Programów Partnerskich dla lekarzy, dzięki którym można uzyskać szereg korzyści zawodowych.
  • Optymalizacja kosztów i zwiększanie przychodów z wykorzystaniem telemedycyny w podmiotach leczniczych – szpitale, ZOZ, NZOZ, Uzdrowiska i in.
Do kogo skierowane:
Warsztaty dedykowane są właścicielom i menadżerom placówek medycznych oraz firm współpracującym ze Służbą Zdrowia. Mają za zadanie wesprzeć ich działania operacyjne, sprzedażowe i wyniki finansowe poprzez wdrażanie produktów, usług i narzędzi IT np. Wirtualnego Gabinetu czy Internetowego Konta Pacjenta - IKP (zgodnie z ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia), zintegrowanych z najwyższej klasy urządzaniami końcowymi takimi jak: transmitery EKG, wagi, ciśnieniomierze, glukometry, termometry etc.

"Rozwiązania MedGo umożliwiają prowadzenie zinformatyzowanej jednostki medycznej, z wykorzystaniem: elektronicznej dokumentacji jednostki, w tym Internetowego Konta Pacjenta, kont dla poszczególnych lekarzy specjalistów, kont dla innego personelu medycznego oraz osobistych kalendarzy wizyt. Zawierają też moduł raportowania oraz moduł integracji z HIS (Hospital Information System)."
- Prezes MedGo, Tomasz Dziobiak

Poprzednie konferencje:

2013-04-24 - Prawo i telemedycyna
2012-11-13 - Prawo i telemedycyna
2012-04-26 - Telemedycyna - koniec eksperymentów, czas na wdrożenia
2011-11-17 - e-MEDYCYNA TWÓJ POMYSŁ NA INNOWACYJNY BIZNES


Loga UE i KIG
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionelnego.
Oś priorytetowa: Kapitał dla innowacji, Działanie 3.1: Inicjowanie działalności innowacyjnej