INKUBATOR INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII DLA e-MEDYCYNYmamy
67
zgłoszonych
pomysłów
KLASTER
TELEKIGMED

Dowiedz się
więcej »

Kontakt

Realizator projektu:

Krajowa Izba Gospodarcza
ul. Trębacka 4 , 00-074 Warszawa
tel.: (+48 22) 63 09 668, 63 09 605
fax: (+48 22) 827 73 45
e-mail: kigmed@kig.pl

Zespół Projektowy: Przy realizacji projektu Krajowa Izba Gospodarcza współpracuje Izbą Gospodarczą Medycyna Polska oraz z wysokiej klasy ekspertami z dziedziny medycyny, tj.:
  • Kierownik Komitetu Technologicznego – prof. dr hab. n. med. Ryszard Piotrowicz, Kierownik Kliniki i Zakładu Rehabilitacji Kardiologicznej i Elektrokardiologii Nieinwazyjnej w Instytucie Kardiologii
  • Członek KT– dr n. med. Andrzej Włodarczyk, Dyrektor Instytutu Reumatologii
  • Członek KT – dr hab. n. med. Waldemar Skawiński, Prezes Izby Gospodarczej Medycyna Polska, Przewodniczący Komitetu Zdrowia przy KIG
  • Członek KT– dr n. med. Andrzej Horoch, Dyrektor ds. Lecznictwa
  • Członek KT – mgr Andrzej Czubek, Specjalizacja w dziedzinie nowoczesnego zarządzania informacja w sektorze opieki zdrowotnej
oraz doradcami biznesowo – finansowymi:
  • Kierownik Komitetu Inwestycyjnego – Jacek Bzdurski, Doradca biznesowo-finansowy
  • Członek KI – Maciej Dworski, Doradca ds. medycznych, Zastępca Prezesa NFZ
  • Członek KI – Pani Urszula Truchel, Doradca biznesowo-finansowy
  • Członek KI – Jerzy Bujok, Kierownik Projektu, Z-ca Sekretarza Generalnego KIG
  • Członek KI – Marcin Szyszkowski, Specjalista ds. finansowych w KIG
Loga UE i KIG
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionelnego.
Oś priorytetowa: Kapitał dla innowacji, Działanie 3.1: Inicjowanie działalności innowacyjnej