INKUBATOR INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII DLA e-MEDYCYNYmamy
67
zgłoszonych
pomysłów
KLASTER
TELEKIGMED

Dowiedz się
więcej »

O projekcie

Projekt KIGMED.EU – INKUBATOR INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII DLA E-MEDYCYNY jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 3. Oś priorytetowa: Kapitał dla innowacji. Działanie 3.1: Inicjowanie działalności innowacyjnej.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu i jakości świadczeń do usług medycznych poprzez wzrost liczby nowopowstałych firm działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania i zajmujących się rozwojem sektora medycyny, ze szczególnym uwzględnieniem:
  • e-medycyny, w tym: telemedycyna i telezdrowie czyli zdalna prewencja i leczenie chorób oraz zdalna opieka zdrowotna
  • telediagnostyki, w tym: diagnoza lekarska na podstawie medycznych danych multimedialnych przesłanych za pomocą sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych; telepatologia,
  • technologii medycznych, w tym: telemonitoring i telenauczanie
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez tworzenie, na bazie innowacyjnych pomysłów nowych przedsiębiorstw, zapewniając im doradztwo w zakresie tworzenia nowej firmy, zarządzania, udostępnienie infrastruktury oraz usług niezbędnych dla nowopowstałych firm a także zasilenie finansowe nowego przedsiębiorcy.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 marca 2011, a zakończenie przewidziane jest 31 lipca 2013 r.

Wartość Projektu brutto:
9 965 404 PLN (100% dofinansowania)
Loga UE i KIG
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionelnego.
Oś priorytetowa: Kapitał dla innowacji, Działanie 3.1: Inicjowanie działalności innowacyjnej