INKUBATOR INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII DLA e-MEDYCYNYmamy
67
zgłoszonych
pomysłów
KLASTER
TELEKIGMED

Dowiedz się
więcej »

Oferta dla Pomysłodawców

Projekt KIGMED.eu skierowany jest przede wszystkim do osób ze środowisk naukowych (uczelnie medyczne, instytuty medyczne, szpitale i inne placówki medyczne, w których pracują lekarze) oraz środowisk akademickich związanych z szeroko pojętym zakresem nauk medycznych na terenie całej Polski, a w szczególności:
  • Studentów szeroko rozumianych studiów medycznych, informatycznych
  • Absolwentów wyżej wymienionych kierunków,
  • Dydaktyków i naukowców z medycyny, informatyki, którzy chcą skomercjalizować własne pomysły,
  • Osób pracujących w szeroko rozumianym środowisku medycznym, informatycznym, które chcą założyć własne przedsiębiorstwa,
  • Instytutów naukowych.
Spośród wszystkich zgłoszonych przez Pomysłodawców formularzy Krajowa Izba Gospodarcza wytypuje 8 projektów, które następnie zostaną przekształcone w innowacyjne firmy (Sp. z o.o. lub S.A.) działające w zakresie e-medycyny, mające największe szanse osiągnięcia rynkowego sukcesu.

Loga UE i KIG
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionelnego.
Oś priorytetowa: Kapitał dla innowacji, Działanie 3.1: Inicjowanie działalności innowacyjnej