INKUBATOR INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII DLA e-MEDYCYNYmamy
67
zgłoszonych
pomysłów
KLASTER
TELEKIGMED

Dowiedz się
więcej »

Polecamy


Krajowa Izba Gospodarcza
www.kig.pl
 
Izba Gospodarcza Medycyna Polska
www.izbamedpol.pl
 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
www.parp.gov.pl
 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
 
Instytut Kardiologii
www.ikard.pl
 
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
www.imw.lublin.pl
 
Śląskie Centrum Chorób Serca
www.sccs.pl
 
Sieć Aniołów Biznesu Secus Łowcy Biznesu
www.lowcybiznesu.pl

Instytucja otoczenia biznesu. Umożliwia przedsiębiorcom poszukującym kapitału na rozwój kontakt z inwestorami prywatnymi, którzy inwestują w innowacyjne firmy w fazie start-up. Spółka należy do specjalizującej się w inwestycjach na rynku niepublicznym Grupy Secus, która obecna jest na polskim rynku kapitałowym od 2005 roku. Sieć prowadzi także bezpłatną działalność edukacyjną, szkoleniową i doradczą z zakresu inwestycji Venture Capital i Aniołów Biznesu na terenie całego kraju.
 
Największa wyszukiwarka baz danych online
www.edbms.pl

Loga UE i KIG
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionelnego.
Oś priorytetowa: Kapitał dla innowacji, Działanie 3.1: Inicjowanie działalności innowacyjnej